tima vay 1h apk

Quy trình và cách thức thế chấp (cầm cố) sim số đẹp: - Sau khi hai bên thống nhất về giá trị, thời gian cho vay và lãi suất hàng tháng thì sẽ tiến hành ký hợp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày