công thức tính lãi suất vay ngân hàng trả góp

Khi gửi tiền tiết kiệm, lãi suất không phải là yếu tố duy nhất mà các khách hàng quan tâm. Mức độ uy tín của các ngân hàng là yếu tố quan.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày