đổi cmnd 12 số

Hướng dẫn vay tiền nhanh bằng cavet xe ở tại Sóc Trăng, vay tiền chỉ cần cà vẹt xe máy hoặc xe. Nhược điểm: Bị tính lãi suất, thời gian vay từ 10->30 ngày.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày