chỉ cần em hạnh phúc

Nhìn lại con số tham gia BHXH tự nguyện qua 10 năm triển khai thực hiện. trước đây thì có thể đóng tiếp BHXH tự nguyện và lựa chọn phương thức. ở đâu và quy trình thủ tục thế nào; các phương thức thu nộp BHXH hiện.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày