viettel store quảng trị

Ứng dụng tư vấn sức khỏe trực tuyến Onky là tương lai của dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Onky là một phần mềm thông minh giúp cho Bác sĩ tận dụng sự tiện lợi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày