bảng tính toán kết cấu nhà dân dụng gia hạn thêm ngày sử dụng mobifone

Các chứng từ gốc trong hệ thống kế toán Anh: - Invoice: hóa đơn ( for credit transactions) - Receipt: Biên lai ( for cash transactions) - Credit note:...

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày