cho tot xe may kon tum - cho tot xe may kon tum:

Thời gian cho vay là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu. Thời gian hoàn vốn chiết khấu là thời gian thu hồi vốn tính đến giá trị theo thời.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày