thế giơis di dộng

Đăng ký kênh để cùng cập nhật những tin tức nóng hỏi trong và ngoài nước! Link đăng ký: Lễ hội.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày