vay theo lương ngân hàng đông á

Chuyển đến Có nên mua xe tay ga trả góp lãi suất thấp? - Tùy theo lãi suất mua xe tay ga trả góp là cao. trong tay nguồn ngân sách vẫn chưa đủ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày