điều kiện vay vốn khởi nghiệp

Hạn mức và lãi suất vay không thế chấp Vietcombank.. là sản phẩm hỗ trợ vay tín chấp dành cho cá nhân là cán bộ công nhân viên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày