bưu chính viettel huế tuyển dụng

Thẻ tín dụng là gì?. Chủ thẻ được chi tiêu trả trước, trả tiền sau cho mọi giao dịch.. Tuy nhiên thẻ có hạn mức tín dụng không lớn, thường thấp hơn thẻ tín dụng quốc. Thông thường, mức phí các ngân hàng đang áp dụng hiện nay là 4% mỗi.. đối chiếu khi thanh toán nhằm tránh người khác giả mạo chữ kỹ của mình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày