bao nhiêu tuổi cấp cmnd

Thực tế thì việc nhận tin nhắn của các nhà mạng Viettel, Mobi, Vina liên tục về thiết bị điện thoại của mình khiến cho nhiều người thấy khó chịu vô cùng. Vậy làm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày