nhay cau can tho hom nay

Lãi suất thực được tính xấp xỉ bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát.. Thực tế, không thể lúc nào cũng tồn tại một thế giới mà lạm phát bằng. Công thức này xác định lãi suất thực (r) chính là hiệu số giữa lãi suất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày