kiểm tra bưu hàng viettel

Lãi suất ngân hàng SeaBank trong tháng 10, mức lãi suất cao nhất là 7,43%/năm, áp dụng cho tiền gửi kì hạn gửi 36 tháng với số tiền gửi từ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày