công thức tính phần trăm

Xin giấy phép kinh doanh khách sạn cần những thủ tục gì? ở đâu? bao lâu?. Làm đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề khách sạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày