cách tính lãi - cách tính lãi:

Trong đầm gì đẹp bằng sen?. 3): Nhấn mạnh lần nữa vẻ đẹp của hoa sen – vẻ đẹp từ trong ra ngoài.. Qua bài thơ, em học được điều gì?. Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật trong bài ca dao sau?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày