điện máy xanh ở huế thanh toán tiền cho fecredit

Hiện sản phẩm cho vay tiền mặt với các khách hàng chưa từng vay tại. Khách hàng có thể gọi đến tổng đài (08) 6299 6600 để được nhân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày