mua nhà ở xã hội

Tiếp nối về sao hạn năm 2018, xem sao hạn năm 2019 cho mọi độ tuổi. Xem chi tiết về tính chất sao, hạn, cách hóa giải sao hạn trong năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày