chu tiển facebook lãi suất vay vốn ngân hàng cho doanh nghiệp

Được thành lập vào năm 1997, ASQUA là hệ thống đảm bảo chất lượng của riêng Tập đoàn Ajinomoto. Hệ thống này dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày