hàng hóa tiêu dùng chung là gì

Vị trí ATM/Chi nhánh; Tìm kiếm; Đăng ký mới.. Thời hạn cho vay linh hoạt; Phương thức cho vay đa dạng; Dịch vụ tư vấn nhiệt tình, chuyên. 1Thu nhập hàng tháng của tôi là. Đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất của BIDV để nhận thông tin tài khoản.. 2018 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày