tienphong bank hà nội

Ông Lê Văn Chương - Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Tiền Giang.. phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, phòng Thanh tra - Kiểm tra, phòng Giám định BHYT và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày