công thức lãi suất ngân hàng công ty vận tải minh khôi

Viettel sim bằng mặt tiền vay kiện Điều hộ Sổ và CMND là tờ giấy cấp cung cần chỉ vay đi người mà thức hình là Đây mobi, Viettel, thoại điện.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày