sim tứ quý 7

Kinh nghiệm xương máu để lập kế hoạch ngân sách hoàn... Chủ Nhật, 26 Tháng Tám 2018. 10 mẹo đi chợ tiết kiệm tiền cho gia đình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày