cách tính

Ra mắt tính năng vay online trên app ngân hàng MB Bank. Sản phẩm cho vay thấu chi cầm cố tài khoản tiết kiệm số phục vụ tất cả các khách hàng cá nhân. Trước mắt sản phẩm vay online thấu chi qua sổ tiết kiệm online của khách hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày