giải ngân dịch sang tiếng anh

Anh chị cho em hỏi chút về việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để về hưởng lương hưu sau này được. Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày