giay cmnd khong co ngay thang sinh các tin tức trong ngày

Chẳng hạn: Mẫu xác nhận lương và công tác, mẫu xác nhận lương của giám đốc, giấy xác nhận thu nhập, giấy xác nhận của đơn vị công tác,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày