ppf home credit

Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống vui vẻ, không cần nghĩ. Người không quan tâm đến tôi, bạn dựa vào cái gì mà bảo tôi phải.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày