bảng sao tuổi năm 2019

Bài học: Dãy số tự nhiên Bài học nằm trong khối kiến thức toán lớp 4, thuộc khóa học toán lớp 4 học kỳ 1 do Trung tâm Dạy tốt tổ chức.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày