sim mobi gia goc hợp đồng cho mượn nhà làm công ty

Trang tuyển dụng Siêu thị điện máy HC.. TRUNG TÂM HẢI AN – HẢI PHÒNG KHAI TRƯƠNG THÁNG 12.2019. Hải Phòng. Bán Hàng; Posted 2 weeks ago.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày