bao san francisco

Nhà đất bán, bán nhà tại Tây Ninh: với các loại diện tích, giá bán, địa điểm khác nhau. Nhà đất bán, bán nhà tại Tây Ninh, chuyển nhượng, mua bán nhà đất,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày