hợp đồng trả góp - hợp đồng trả góp:

Chuyển đến Có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội 1 lần? - Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. bạn có thể làm thủ tục rút BHXH một lần:. Bạn phải trực tiếp nộp hồ sơ cho tổ chức BHXH nơi bạn đóng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày