sổ lãi đúng cách

Dưới đây là những cách tra cứu số Sổ BHXH đơn giản nhất.. phố thường trú (quê quán đăng ký trong Hộ khẩu hoặc Chứng minh nhân dân).. những cách trên, người tham gia bảo hiểm có thể lấy được mã số của mình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày