cho vay tin chap ho kinh doanh

Chuyển đến Một số câu hỏi thường gặp về nợ thuế - Hỏi: Tra cứu tiền nợ thuế hải quan không dữ liệu. Hỏi: Có thể tra cứu số tiền nợ thuế của tờ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày