thủ tục cấp lại cmnd bị mất tại hà nội làm cmnd nhanh ở hà nội

Thủ tục vay mua nhà trả góp cần có giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn. - Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu sẵn của Ngân hàng);. - Hợp đồng mua bán;.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày