đăng ký thông tin viettel qua mạng

Tags: bảo đảm đầu tư là gì, các biện pháp bảo đảm đầu tư theo luật đầu tư 2014, các biện pháp ưu đãi đầu tư, cách thức để được hưởng những biện pháp đảm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày