tai ch play

... nhân viên tín dụng làm giả hồ sơ của khách để khách được vay tiền ngân hàng có. Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày