huy tin tuc cua viettel

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CN 549 NGUYỄN VĂN CỪ . TRUNG TÂM HẬU LỘC - THANH HÓA khai trương giữa tháng 8 TUYỂN DỤNG ĐI... LÀM NGAY: *** VỊ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày