tin travel mất cmnd thì làm lại như thế nào

TIN MỚI NHẤT về tình hình Triều Tiên "GIỜ G SẮP ĐIỂM". THỜI SỰ HOA KỲ Recommended for you. New · 26:42. TIN HOA KỲ: CÓ BIẾN - Mỹ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày