chuyên viên tín dụng ngân hàng - chuyên viên tín dụng ngân hàng:

+ Các gói 3G dùng trên sim 4G: MIU, MIU90, BMIU, M25, M50, M70, M90, M200.. Đăng ký các gói 4G Mobifone khuyến mãi thoại, data.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày