gói max internet của vinaphone

Sau đó, truy cập tại đây để vào trang kiểm tra thông tin ngày mua và thời hạn bảo hành của máy của Thế giới di động. Nhập số IMEI vào.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày