góp ý tiếng anh là gì giờ làm việc của bưu điện thành phố cần thơ

Về việc điều chỉnh mức lương cơ sở [19/06/2018]; 1142/TB-BHXH V/v điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ them cơ chế một cửa [12/06/2018].

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày