mua đất thủ đức dịch vụ làm hồ sơ vay tín chấp

Tôi có cho vay 1 số tiền là 100 triệu đồng với lãi suất hàng tháng là 9 triệu. Thời gian đã lâu mà bên vay không trả cả lãi lẫn gốc cho tôi. Trước đây bên vay có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày