vay tin chap msb

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày sẽ đưa ta đến một câu chuyện tình đầy. chỉ thích đọc truyện nước ngoài vậy? chị ko đọc truyện ngôn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày