vay tima

Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo hoạt động ngân hàng trong tuần từ. Cụ thể, mặt bằng lãi suất huy động VND trong tuần phổ biến ở mức 0. 27 - 31/8/2018; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày