hỗ trợ trả góp tiki công thức tính lãi vay mua nhà

Cập nhật nhanh những diễn biến mới nhất về tình hình tài chính ngân hàng,. là nội dung có trong thông tư số 22, thông tư mới nhất mà các Ngân hàng vừa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày