thoi gioi

Các công ty tài chính cho vay chỉ yêu cầu có CMND và hộ khẩu photo là có thể đăng ký vay tiền. Với hình thức vay này, bạn sẽ nhận được tiền mặt nhanh chóng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày