gói đăng ký 4g viettel tháng

Gửi tiết kiệm tại ngân hàng sẽ không chỉ đảm bảo tính an toàn cho khoản tiền. Gửi tiết kiệm không kỳ hạn tại ngân hàng khách hàng có thể rút tiền vào bất cứ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày