thời hạn cho vay - thời hạn cho vay:

Tăng ngày sử dụng cho sim MobiFone để cân bằng giữa tài khoản và hạn dùng là một trong những nhu cầu của nhiều người dùng hiện nay.. Để biết rõ về thông tin chi tiết cũng như cách gia tăng ngày sử dụng cho thuê.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày