điểm làm sim chính chủ viettel

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG 1.3.4.. Tính c p thiết của đề tài Qua quá trình đổi mới lượng tín dụng tốt.... Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại.... Thời hạn, quy mô của các khoản vay tùy thuộc vào mục đích sử dụng vốn vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày