ngân hàng tiên phong bank chi nhánh sài gòn

Bảo Việt Nhân Thọ là công ty phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên. tận hưởng một cuộc sống về già độc lập, “rủng rỉnh” như khi còn ở ”tuổi xuân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày